290 views 290 views

Terimler Listesi

 
291 views

Terimler Listesi

machine learning
Deep Neural Networks
Artificial Neural Network
CNN – Convolutional Neural Network
data mining
big data

 

  tarafından 4:52 pm itibariyle gönderildi.

 Bir yanıt bırakın

Bu HTML tagleri ve özellikleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)