11.665 views

Makine Öğrenmesi Örnek Veri Kümeleri

 
11.666 views

Makine Öğrenmesi Örnek Veri Kümeleri

Bu sayfada, kısa açıklamalarına da yer verecek şekilde kamuya açık farklı veri kümelerine (dataset) ve örnek uygulamalara ait linkleri paylaşmaya çalışacağım. Özellikle makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri bilimi alanlarına yeni girenler açısından bu bilgilerin yararlı olacağını umuyorum. Linklerin sıralanmasında halihazırda herhangi bir kriter dikkate alınmamıştır. İleride konularına göre sınıflandırmaya gidebiliriz. Sizler de veri seti depo önerilerinizi paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz.

AçıklamalarVeriseti ve/veya örnek linkleri ve veri depoları
Pima Kızılderilileri Diyabet Veritabanı Veri ve Örnekleri (kaggle.com)https://www.kaggle.com/uciml/pima-indians-diabetes-database
Iris çiçeği veri kümesihttps://en.wikipedia.org/wiki/Iris_flower_data_set
UCI Machine Learning Repositoryhttp://archive.ics.uci.edu/ml/
Delve datasetshttp://www.cs.toronto.edu/~delve/data/datasets.html
Mammographic Image Analysis Databaseshttp://www.mammoimage.org/databases/
Github FiveThirtyEight veri kümeleri arşivihttps://github.com/fivethirtyeight/data
Github BuzzFeedNews dataset arşivihttps://github.com/BuzzFeedNews
Github caesar0301 public datasetshttps://github.com/caesar0301/awesome-public-datasets
Socrata dataset arşivihttps://opendata.socrata.com/
Amazon AWS kamuya açık dataset arşivihttps://aws.amazon.com/datasets/?_encoding=UTF8&jiveRedirect=1
Google Bigquery kamuya açık dataset arşivihttps://cloud.google.com/bigquery/public-data/
Quandl dataset arşivihttps://www.quandl.com/search?query=
data.world dataset arşivihttps://data.world/
ABD hükümeti kamuya açık dataset arşivihttps://www.data.gov/
Dünya Bankası açık kaynak veri kümesi arşivihttp://data.worldbank.org/
Wolfram Data Repositoryhttps://datarepository.wolframcloud.com
Kdnuggets datasetshttp://www.kdnuggets.com/datasets/index.html
Hürriyet Gazetesi, vb word2vec datasetlerihttps://drive.google.com/drive/folders/0B_iRLUok9_qqOFozeHNFMjRHTVk
Scikit-learn Veri Kümelerihttp://scikit-learn.org/stable/datasets/
Boğaziçi Üniversitesi Veri Kümelerihttp://tabilab.cmpe.boun.edu.tr/datasets/
Machine Learning Data Set Repositoryhttp://www.mldata.org/
University of Oxford, Visual Geometry Group http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/
Technologyforge.net Datasetshttp://www.technologyforge.net/Datasets/
Deep Learning Datasetshttp://www.deeplearningpatterns.com/doku.php?id=datasets
  tarafından 11:33 am itibariyle gönderildi.