Ara 282015
 
5.351 views

Quantum computer runs 100 millon times faster

Quantum computer runs 100 millon times faster

Photo credits: en.wikipedia.org

Google and NASA announces the quantum computer developed by their teams runs 100 million times faster than a normal binary computer with a single processor. The code name of the quantum computer is D-WAVE 2X.

A normal computer uses binary technology using on and off states of bits. A gate is either open or closed in binary systems. But in quantum computers, qubits are used. A qubit can have the opposite states zero and one simultaneously.

“To give you an idea of its processing capacity, what the D-WAVE 2X takes one second to process, a common PC would take 10,000 years.” say Lara Lopes from interestingengineering.com. (Actually 100 million seconds does not make 10 thousand years. It is roughly 100000000/86400/365 = 3.17 years. I think there is a miscalculation.)

Google plans to use quantum computers in its internet services.

NASA will use them where heavy calculations are required such as orbital calculations and atmospheric mappings for the climate change.

Quantum computers will start a new era in computer technology.

Ahmet Aksoy

References:

Ara 082015
 
4.945 views

New Photos from Pluto

NASA’s New Horizons spacecraft sends new images from Pluto. These images show the icy surface of the planet.

John Grunsfeld from NASA’s Science Mission Directorate says: “These close-up images, showing the diversity of terrain on Pluto, demonstrate the power of our robotic planetary explorers to return intriguing data to scientists back here on planet Earth.”

New photos from Pluto

The mountainous shoreline of Sputnik Planum: In this highest-resolution image from NASA’s New Horizons spacecraft, great blocks of Pluto’s water-ice crust appear jammed together in the informally named al-Idrisi mountains. Credit: NASA/JHUAPL/SwRI

You can visit the following New Horizons Image Gallery of NASA that contains most of the images from the planet.

Ahmet Aksoy

References:

Ağu 272014
 
2.047 views

Yeni Savaş Teknolojileri – 3

Akla Zarar Yeni Savaş Teknolojileri

görsel: stopthecrime.net

Yazımın ikinci bölümünde özellikle Bilgi Teknolojileri konusunu ele almıştım.
Bu yazıda ise Yapay Zeka ve Robotbilim konularındaki gelişmeleri ve beklentileri ele alacağım.

Bilgi Teknolojileri konusundaki beklentiler raporda şöyle özetleniyor:

BAZI BT BEKLENTİLERİ

 • Kuantum bilgisayarlarının öncüleri 5 yıl içinde ortaya çıkmaya başlayacaklar (http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computer)
 • Bugün bilgisayarların tükettiği toplam enerji %15 iken, bu sayı 2010’a kadar %60 düzeyine çıkacak (Demek ki bu belge 2010 tarihinden önce hazırlanmış)
 • Giyilebilir/Takılabilir kişisel elektronik cihazlar : haberleşme, bilgiişlem, duyuların hassaslaştırılması, sağlık takibi, beynin uyarılması (brain stimulation)

YAPAY ZEKA (VE ÖTESİ) BİLGİSAYARLAR

İnsan beyninin karakteristikleri/yetenekleri

 • 100 milyar nöron
 • 100 trilyon nöron bağlantısı
 • Bir saniyede 200 hesaplama, yavaş sinir ağı devreleri
 • Bir saniyede 20 katrilyon (peta) hesaplama
 • Örüntü tanıma -pattern recognition- (paralel-işlem) konusunda mükemmel, ardışık düşünmede -sequential thinking- zayıf
 • Rasgele denemelerle çalışır

Cihaz Yetenekleri

 • Şu anda, saniyede 10 trilyon hesaplama; 2004’e kadar 10 kat artacak (Demek ki rapor tarihi 2004 öncesi)
 • 2010’a kadar 20 katrilyon (peta) boyutuna erişecek (PC’lerde 2025’te)
 • 2030 yılına kadar, PC’ler insan dolu bir kasabanın ortak zihinsel yeteneklerine sahip olacak

Y.N.: Güncel mikroişlemci hızlarını http://en.wikipedia.org/wiki/FLOPS adresinden elde edebilirsiniz. Sunumdaki “hesaplama” sözcüğünün FLOP karşılığı olarak kullanıldığını düşünüyorum. Aksi halde karşılaştırma yapmak pek kolay olmayacaktır.

ABD “İNSAN BEYNİ PROJESİ”

 • 90’larda başladı 5 ajans (NIH, NSF, DOD, NASA, DOE) üzerinden bağlantılı olarak 16 kuruluş tarafından mali açıdan desteklendi
 • Nöroinformatik (Sinirbilim -neuroscience- ile informatiğin kesişimi)
 • Society for Neuroscience yıllık toplantısında 10 bin bireysel sunum (moleküler genetikçilerden, bilişsel psikologlara -cognitive psychologists- kadar)
 • İnsan beyninin ayrıntılı sinirsel yapılanmasını -neuroanatomy- saptamak (“sayısal beyin haritası”)
 • Beyin çalışmalarında Bilgi Teknolojilerinden yararlanmak, Yapay Zeka ve Bilgi Teknolojileri için beyinle ilgili bilgilerden yararlanmak

HAYAL GÜCÜ MAKİNASI
ya da YARATICILIK MAKİNASI
ya da “Creative Agent”

 • Kurallara bağlı, uzmanlaşmış bir sistem değil; mevcut Yapay Zeka “en iyi tahmin” yöntemi
 • Eğitilmiş bir sinir ağını anlamlı girdilerden yoksun bırakarak onu “düşünmeye”, “derinliklere inmeye” zorlayarak yeni kavramlar, vb üretmeye yönlendirir; böylece yeni fikirler ve kavramlar ÜRETİR. Bağlantılı bir başka sinir ağı da bu “çıktıları” yakalar/kaydeder/yorumlar ve rapor eder.

Bir sonraki bölümümüzde bu gelişmelerin dünya ekonomisine yansımalarını incelemeye başlayacağız. Rapor, bundan sonra daha da ilginçleşmeye devam ediyor.

Beni izlemeye devam edin!

Okuyacaklarınıza “Vaybe!” diyeceğinizden eminim!

ahmet aksoy

Kaynaklar:
http://www.stopthecrime.net/nasa.html
http://2045.com/news/29211.html
http://en.wikipedia.org/wiki/FLOPS

Yazının 1. Bölümü:  http://vaybe.axtelsoft.com/akla-zarar-yeni-savas-teknolojileri/
Yazının 2. Bölümü:  http://vaybe.axtelsoft.com/akla-zarar-yeni-savas-teknolojileri-2/

Ağu 082014
 
2.105 views

Akla Zarar Yeni Savaş Teknolojileri – 2

Akla Zarar Yeni Savaş Teknolojileri

görsel: stopthecrime.net

İlk yazımda 2025 yılına kadar gerçekleşeceği öngörülen çarpıcı teknolojik gelişmeleri inceleyen bir NASA raporundan bahsetmiştim. O bölümü henüz okumadıysanız http://vaybe.axtelsoft.com/akla-zarar-yeni-savas-teknolojileri/  adresinden ulaşabilirsiniz.

Belgeyi incelemeye devam ediyoruz.

NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI

NanoTeknoloji konusunda Amerika Birleşik Devletleri, sadece %2’lik bir farkla bile olsa, 3. sırada görülüyor. İlk sırada Avrupa, ikinci sırada Japonya var.

Ülke sıralamaları ve oranları şöyle:

 • %29 Avrupa
 • %28 Japonya
 • %27 ABD
 • %16 Diğer ülkeler

İNSANLIĞIN TEKNOLOJİK EVRELERİ

NASA belgesinde İnsanoğlunun teknolojik gelişimi de dönemlere ayrılmış:

 • Avcılık/Toplayıcılık : MÖ 1 milyon – MÖ 10,000 (Doğal Kaynaklar)
 • Tarım : MÖ 10,000 – MS 1800 (Doğanın kontrolü – Bitkiler/Hayvanlar)
 • Endüstri: 1800 – 1950 (Mekanize tarım)
 • Bilgi Teknolojileri: 1950 – 2020 (Endüstri/Tarım otomatizasyonu)
 • Bio/Nano 2020 – ? (Endüstri/Tarım otomatizasyonu)
 • Sanal (BT/Bio/Nano/Endüstri/Tarım’ın robotlaştırılması)

ANAHTAR TEKNOLOJİLER

Bilgi Teknolojileri:

 • Silikon/bio/optik/kuantum/nano teknoloji
 • Sanal Gerçeklik/Holografi bağlantılı yaygın iletişim, hiperspektral algılayıcılar, “sanal varoluş”
 • Otomatik/robotik “herşey”
 • Maliyetlerde aşırı azalma

BioTeknoloji:

 • Ortalama yaşam süresinin iki katına çıkması
 • Doğum öncesi genetik mühendisliği
 • Deniz suyu ile sulanabilen bitkiler (yiyecek, petro-kimyasal stoklama, mineraller, başka gezegenlerde dünya koşullarının oluşturulması)

NanoTeknoloji:

 • Karbon nanotüpler (Dayanım/ağırlık oranı çeliğininkinin 600 katı)
 • Yapıcılar (assemblers) / Canlı fabrikaları
 • Maliyetlerde aşırı azalma

DÜNYA ÇAPINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DEVRİMİ

 • Haberleşme/Hesaplama/Algılayıcılar/Elektronik
 • ABD Ticari Bilgi Teknolojileri Araştırme ve Geliştirme yıllık hacmi 100 milyar $
 • [Silikon, Moleküler, Quantum, Bio, Optik] konularıyla ilgili bir milyon kat mertebesindeki gelişmeler
 • Sanal Zekanın insanınkini geçmesi
 • Otomasyon/Robotik konularından devasa gelişmeler
 • Çok-algılayıcılı, yaygın Sanal Gerçeklik, Holografik üniteler
 • Hiper spektral algılayıcıların yaygın ve farklı konularda kullanımı (arazi, deniz, hava, uzay]
 • Mikro/Nano algılayıcılar

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMENİN TOPLUMA YANSIMALARI

 • Tele-iş (Evden çalışma – tele-commuting)
 • Tele-alışveriş
 • Tele-eğlence
 • Tele-seyahat
 • Tele-eğitim
 • Tele-tıp
 • Tele-ticaret
 • Tele-politika
 • Tele-sosyalizasyon

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE MEVCUT DURUM

 • 1959’dan bu yana Bilgişilem konulu bir milyon gelişme – Gelecek 30 yılda 100 milyon yeni gelişme bekleniyor – (Bunlardan bin adedi, insan kapasitesini daha da geliştirecek olan gelişmeler)
 • Halen dünya üzerinde evden çalışan 100 milyon kişi var. (15 yıl içinde bu sayının en azından ikiye katlanması bekleniyor)
 • Hindistan ABD’ye oranla 3 kat daha fazla yazılım mühendisi mezun ediyor. Bangalore’da, Güney Kaliforniya’dan daha fazla yazılım üretiliyor.

Bir sonraki yazımda yapay zeka, robotik, vb konulara ilişkin ayrıntıları ele alacağım.

Beni izleyin!

Okuyacaklarınıza “Vay be!” diyeceğinizden eminim!

ahmet aksoy

Kaynaklar:
http://www.stopthecrime.net/nasa.html
http://2045.com/news/29211.html

Yazının 1. Bölümü: http://vaybe.axtelsoft.com/akla-zarar-yeni-savas-teknolojileri/

Ağu 062014
 
2.023 views

Akla Zarar Yeni Savaş Teknolojileri

Akla Zarar Yeni Savaş Teknolojileri

görsel: stopthecrime.net

Bilimkurguya ve bilinmeyene karşı hep ilgi duymuşumdur.

Soruları severim. Cevaplarını bulmayı da… Aldığım lise ve sonrasındaki mühendislik eğitimi bu ilgimi daha da pekiştirdi.

Ancak yaşam, ilgi alanlarımızla uğraş alanlarımızın çakışmasına her zaman izin vermiyor. İstemesek te, yaşamak için seçim yapmak ve ilgi alanlarımızı büyük ölçüde daraltmak zorunda kalıyoruz. Eğer hazır ve tükenmez bir ekonomik desteğe sahip değilsek, başka hiç bir seçeneğimiz yok.

Böyle bir durumda, bilinmeyenleri sadece başkalarının yaptıklarını ve söylediklerini izleyerek yanıtlamaya çalışıyoruz.

Sağ olsun internet! Arama yöntemini biliyorsak ve yeterli zamanımız varsa, bilinen bütün yanıtları orada bulmamız mümkün.

Bir kaç gün önce internette tesadüfen ilginç bir sunum belgesine rastladım.
Belge NASA’ya ait: Savaşın Geleceği (The Future Of War). Sunumun her sayfasında NASA amblemi olmasına karşın, yayınlayan site: http://www.stopthecrime.net. Üstelik belgenin yayın tarihi de pek belli değil. Buna karşın çok ilginç bilgiler içerdiği muhakkak.

Belgede, NASA tarafından üzerinde bilimsel ve/ya uygulama çalışmaları yapılan çeşitli savaş araçları ele alınıyor ve bunların 2025 yılına kadar uygulanır hale gelebileceği öngörülüyor.

Sunum belgesinin çarpıcı Ana Başlığı şöyle:

The ‘Bots, ‘Borgs, ‘& Humans
Welcome You to
2025 A.D.

yani

Robotlar, Siborglar ve İnsanlar
M.S. 2025’e
Hoşgeldiniz

Belgede politikaların “bir gecede” değiştiği/değişebileceği anımsatılıyor.

Sunumu hazırlayanlar Bilgi, Biyo ve Nano (IT/Bio/Nano) Teknolojilerin bir patlama noktasına, bir teknolojik devrim aşamasına ulaşmış olduğunu özellikle vurguluyor.

Değişimler artık onlarca senelik periyodlardan sonra değil, sadece bir kaç ay içinde gerçekleşebiliyor.

Dünya artık bir uzay gemisidir.
Personel;

 • Araçtaki sınırlı kaynağı talan etmekte;
 • Isı ve yaşam-desteklerini onarmak için kurcalamakta;
 • Hala kullanım kılavuzunu aramakta;
 • Aracın her köşesinde ölümcül sürprizlerle karşılaşabilmekte;
 • Sayıları HAFTADA 2 milyon kişi artmaktadır. (P. Creola)

İnsanlar evrime müdahale etmiş ve büyük oranda hızlanmasına neden olmuşlardır.
Gezegenimizde: Global Isınma/Kirlenme/Ormansızlaştırma; ekolojik dengeyi bozan devasa yapılar (barajlar)
İnsan Irkı üzerinde: Genetik Tasarım ve Onarım; “Zihinsel Çocuklar” (Moravec)
Ürünler/Yaşam Formları: Moleküler aşılama yoluyla çapraz ırklar; “Yönlendirmeli Evrim” (Maxygen vb)

Şimdilik bu kadar yeter.

Belgede yer alan bazı konuları, önümüzdeki günlerde bölümler halinde ele alacağım.

Okuyacaklarınıza “Vay be!” diyeceğinizden eminim!

Beni izleyin!

ahmet aksoy

Kaynaklar:
http://www.stopthecrime.net/nasa.html
http://2045.com/news/29211.html
http://vaybe.axtelsoft.com/akla-zarar-yeni-savas-teknolojileri-2/