May 212016
 
4.297 views

Örnekleriyle Türkçe Sözcüklerde Yapım Ekleri Türkçede pek çok sözcüğün gövdesi, kök sözcüklere ulama yapılarak oluşturulmuştur. Bu tür eklere “yapım ekleri” denir. Türkçede 4 tip yapım eki bulunur: 1- Addan ad üreten yapım ekleri 2- Addan fiil üreten yapım ekleri 3- Fiilden ad üreten yapım ekleri 4- Fiilden fiil üreten yapım ekleri 1- Addan ad üreten yapım ekleri: cağız/ceğiz: adamcağız, çocukcağız, hayvancağız, kadıncağız, kızcağız, yavrucağız, köyceğiz, […]