admin

Haz 292023
 
176 views

bing.com image creator tarafından oluşturulmuştur

Günümüzde uzay bilim insanları, Betelgeuse‘un Güneşimizin neredeyse birkaç kat büyüklüğüne sahip, yok olmakta olan kırmızı bir süperdev yıldız olduğu için şaşaalı bir şekilde değiştiğinin farkındadır. Çok da uzak olmayan bir gelecekte bu yıldız kozmik bir patlamayla infilak edecek ve gece göğümüzden sonsuza dek kaybolmadan önce insanlığa ilahi bir gösteri sunacak.

Bu olası patlama, Betelgeuse’un parlaklığının 2019’da belirgin bir şekilde azalmaya başlamasıyla uzay uzmanlarının neden harekete geçtiğini açıklıyor. En parlak on birinci yıldızın büyüklüğü iki kattan fazla azaldı. Betelgeuse bir noktada ömrünün sonuna gelmiş olabilir mi? İmkânsız olsa da, kozmik bir patlamanın ortaya çıkma ihtimali kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Dahası, şu anda yapılan yeni canlandırmalar uzay bilim insanlarına Betelgeuse gerçekten de önümüzdeki 100.000 yıl içinde bir noktada patladığında insanların ne göreceğine dair daha kesin bir fikir veriyor.

Betelgeuse’un Öyküsü

Göksel patlama üzerinde durmak için zorlayıcı bir neden var. Radyasyonun yaşama zarar verebilmesi için kozmik bir patlamanın Dünya’nın çok yakınında gerçekleşmesi gerekir – belki de birkaç değerlendirmeye göre birkaç düzine ışık yılı kadar az. Betelgeuse bu mesafenin çok dışındadır; son incelemelere göre yaklaşık 724 ışık yılı uzaklıkta, risk bölgesinin oldukça dışında yer almaktadır.

Yine de kozmik patlama Dünya’yı birkaç şaşırtıcı biçimde etkileyebilir. Örneğin Andy Howell, çok sayıda canlının rota için Ay’ı kullandığını ve sahte ışıklar tarafından şaşırtıldığını belirtiyor. İkinci bir madde eklemek gerçekten çok zahmetli. Sadece doğal yaşam değil, kozmologların kendileri de bu durumdan rahatsız olacaktır.

Howell, “Ay muhteşem olduğunda Galaktik algılar artık sorunlu” diyor. “Bir süre için ‘sıkıcı zaman’ olmazdı.”

Her halükarda, Betelgeuse’a odaklanmak özel bir deneyim olacaktır. Parlaklığın artması, aletlerinin gücünü zorlayacaktır.

“Quick ya da Hubble Uzay Teleskobu gibi yerdeki ya da uzaydaki teleskopların çoğuyla bunu fark edemedik” diye ekliyor. Her şey dengelendiğinde, teleskoplarını olabildiğince az ışık toplayacak şekilde yeniden ayarlamaları gerekecektir.

Ayrıca, Betelgeuse’un şansına küsüp hayatımız boyunca patlayacağını varsayarsak, uzay bilim insanları, gereken önlemlerin alınacağını söylüyor. Dünya’daki araçlar, patlamanın yarattığı nötrinoları ya da yerçekimsel dalgaları bir gün öncesinden ayırt etmeye başlayacaktır.

Howell, “Dünyanın makul bir kısmının uyanık kalıp Betelgeuse’a baktığını, ışık gösterisinin başlayacağına güvendiğini ve başladığında gezegenin etrafında bir tezahüratın yükseldiğini hayal edin” diyor.

Atomik yakıtları ömürlerinin sonuna doğru tükenirken, kırmızı süper dev yıldızlar şişmeye ve gaz ve kalıntılardan oluşan bir zarf oluşturmaya başlarlar. Ayrıca bu zarf büyüdükçe yıldızın parlaklığı da artar. Ancak Betelgeuse gibi bir yıldızın küçülüp ışıldamasının tek yolu bu değildir. Kırmızı süper dev yıldızlar ayrıca yüzeylerinde devasa konvektif hücrelere sahiptir – Güneşimizdekilerin çok daha büyük formları gibi – burada bozulma kabarcıklı malzemenin yıldızın içinden yükselmesine neden olur. Yüzeye ulaştığında, bu malzemenin bir kısmı, parlaklığını kısa süreliğine değiştirebilen devasa, radyoaktif bir geğirme gibi şiddetle uzaya fırlar.

Ayrıca, Betelgeuse’un küçülmesi gerçekten de patlayacağının kanıtı olabilir. Çökmekte olan bir yıldızın yüzeyinden madde yayılırken, normalde çarpışır ve bu da yıldızın daha görkemli parlamasına neden olur. Bununla birlikte Süpernova uzmanı Sarafina Nance, her şey dengedeyken bu malzemenin yıldızı kaplayarak daha sönük hale getirmesinin akla yatkın olduğunu söylüyor.

Araştırmacılara göre Betelgeuse’un ilgi çekmesi için patlamasına gerek yok. Büyük ve görkemli olması dikkatleri üzerine topluyor ve onu incelemeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Nance, “Bir kozmologun bakış açısına göre bu büyüleyici bir durumdur. Çünkü ömrünün sonuna yaklaşan bir yıldıza daha dikkatle odaklanabiliyoruz” diyor. “Betelgeuse’un iç yapısında gerçekleşen birçok bilimsel olay var.”

Ahmet Aksoy

Kaynaklar:
https://academic.oup.com/mnras/article/465/3/2654/2454753
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/what-will-a-betelgeuse-supernova-look-like-from-earth
https://www.sciencenews.org/article/betelgeuse-star-dim-supernova-death-what-happened

Haz 272023
 
170 views

Image: wikipedia.org

(Translated from Turkish using https://www.deepl.com/en/translator)

ChatGPT already gives you useful, working code suggestions for things that you can express in simple words, or even just roughly describe. In a matter of seconds.

Of course, don’t expect all of this code to work immediately. Because Python libraries and web structures are changing very fast. However, ChatGPT’s information source is limited to 2021 (I’m talking about the free version Gpt-3).

For example, most of the “web scraping” codes that ChatGPT recommends do not work. Because the internal structure of the websites you want to process has generally changed after 2021. Another problem you will often encounter is that the parameters of some functions in Python libraries differ. Therefore, you get a lot of “deprecation” warnings (a warning that a function in a library will be disabled on a predetermined date due to name change, parameter change, etc.).

But ChatGPT doesn’t just provide you with a single piece of code that takes your description into account. If you ask it to modify or improve it, it will transform the same code to fix the error you encountered or to make it much more suitable for your purposes. In this way, you can ensure that the code you request is constantly improved/changed.

For a while, like many software developers, I thought that “the software business will now be monopolized by artificial intelligence”. I don’t think that anymore. I don’t see AI as a competitor, but as a resourceful helper. What we need to do is not to reject it completely or give up in the face of it, but to discover how to get along better with it. We have to change and evolve with it.

Another negative thesis is that the human brain will become lazy and clumsy as a result of AI. It is possible to say yes and no to this. It is true that if you have no intention of keeping up with change and development, your brain and its abilities will atrophy. But if you see it as a “resourceful helper”, you will see that you can sail to new horizons with it.

Another current shortcoming of ChatGPT is that there is no way to test the code it suggests before presenting it to you. I hope that this shortcoming will be eliminated in time.

In my next article, I will discuss how to start a dialog with ChatGPT.

See you again soon.

Let me know your thoughts, criticisms and suggestions in the comments below.

Ahmet Aksoy

Haz 272023
 
159 views

ChatGPT, daha şimdiden, basit kelimelerle ifade ettiğiniz, hatta sadece kabaca betimlediğiniz konularda bile size işe yarar, çalışan kod önerileri yapıyor. Hem de bir kaç saniye içinde.

Elbette bu kodların hepsini hemen sorunsuz çalışacaklar diye beklemeyin. Çünkü Python kütüphaneleri ve web yapıları çok hızlı bir değişim içinde. Oysa ChatGPT’nin bilgi kaynağı 2021 yılı ile sınırlı. (Ücretsiz sürüm olan Gpt-3’ten bahsediyorum.)

Örneğin ChatGPT’nin önerdiği “web scraping” kodlarının çoğu çalışmıyor. Çünkü işlem yaptırmak istediğiniz web sitelerinin iç yapısı 2021’den sonra genellikle değişmiş durumda. Sıklıkla karşılaşacağınız bir diğer sorun ise Python kütüphanelerinde yer alan bazı fonksiyonlardaki parametrelerin farklılık göstermesi. Bu yüzden, pek çok “deprecation” uyarısı alıyorsunuz. (Bir kütüphanedeki bir fonksiyonun ad değişimi, parametre değişimi gibi gerekçelerle önceden belirlenmiş belli bir tarihte devre dışı kalacağının uyarısı.)

Ancak ChatGPT, size, yaptığınız tarifi dikkate alan tek bir kod sunmakla yetinmiyor. Değiştirmesini veya geliştirmesini istediğiniz taktirde, aynı kodu dönüştürerek, karşılaştığınız hatayı giderecek veya amacınıza çok daha uygun bir hale getirecek düzenlemeleri yapıyor. Böylelikle talep ettğiniz kodun sürekli gelişmesini/değişmesini sağlayabiliyorsunuz.

Bir ara bir çok yazılımcı gibi ben de “yazılım işi artık yapay zekanın tekeline girecek” diye düşünmüştüm. Artık o düşüncede değilim. Yapay zekayı bir rakip olarak değil, becerikli bir yardımcı olarak görüyorum. Yapmamız gereken onu komple reddetmek veya karşısında pes etmek değil, onunla nasıl daha iyi anlaşacağımızı keşfetmek olmalı. Onunla birlikte bizler de değişip, gelişmek zorundayız.

Bir diğer olumsuz tez, yapay zekanın etkisiyle insan beyninin giderek tembelleşeceği ve hantallaşacağıdır. Buna hem evet, hem de hayır demek mümkün. Eğer değişime ve gelişime ayak uydurma niyetiniz yoksa, beyninizin ve yeteneklerinizin giderek köreleceği doğrudur. Ama siz onu “becerikli bir yardımcı” olarak görürseniz, onunla birlikte yepyeni ufuklara yelken açabileceğinizi görürsünüz.

ChatGPT’nin halihazırdaki bir diğer eksikliği, önerdiği kodları size sunmadan önce test etme imkanının olmamasıdır. Bu eksikliğin de zamanla ortadan kalkacağını umuyorum.

Bir sonraki yazımda ChatGPT ile nasıl diyalog kurulabileceğini ele alacağım.

Tekrar görüşmek üzere.

Düşünce, eleştiri ve önerilerinizi yorum alanından bana yazın.

Ahmet Aksoy

Haz 272023
 
327 views
Alıntı: pexels.com

Reference: pexels.com

After a long break due to health problems, we are starting to use gurmezin.com effectively again.

This period also coincided with the rapid rise of Artificial Intelligence applications. Today, tools such as ChatGPT are opening new horizons for us both on the web and by providing API support.

In addition, it is possible to chat with your own documents using tools like LangChain.

Without further ado, I will give a short dialog we had with the free version of ChatGPT as an example:

Question:

I have a website at https://gurmezin.com. I publish informative articles on science, technology and art on this website. I took a break for a few years due to health problems. Now I am starting again. I plan to get Artificial Intelligence support in my new articles. Do you have any suggestions on this subject?

ChatGPT Answer:

Adding AI support to your articles is a great idea! AI can help you in the content creation process and provide a richer experience for your readers. Here are some suggestions for using AI:

Text generation: AI models can generate text on a specific topic, such as an article, blog post or news article. You can use these models to diversify the content on your site and generate text more quickly. For example, a language model based on GPT-3 can work with you to generate text.
Content recommendations: AI can analyze your existing content and make content recommendations based on your readers’ interests and preferences. For example, after a reader reads a post, AI can improve the user experience by suggesting other related posts or topics.
Language editing: AI-based language editing tools can detect grammatical, spelling and narrative errors in your articles and suggest corrections. This way, you can make your articles more fluent and error-free.
Topic analysis: By analyzing the content of your articles, AI can determine what topics you focus on and what your readers are interested in. These insights can help you shape your future content strategy.
Summarization and information extraction: AI can summarize texts and extract important information. This can be useful for making longer posts more accessible or presenting complex topics in a more understandable way.

The suggestions above represent some of the areas where you can utilize your site’s AI support. Of course, which features you implement is entirely up to you. You may also need to have the technical knowledge and resources to integrate these features.

I will also share small Python scripts related to the use of artificial intelligence here as I have the opportunity.

Feel free to send me your questions and comments in the comment field below.

See you soon!…

Haz 252023
 
164 views
Alıntı: pexels.com

Görsel pexels.com adresinden alınmıştır

Sağlık sorunları nedeniyle verdiğimiz uzunca bir aradan sonra, gurmezin.com sitesini yeniden etkin bir şekilde kullanmaya başlıyoruz.

Bu dönem, aynı zamanda Yapay Zeka uygulamalarının hızlı bir çıkış yaptığı döneme denk geldi. Bugün, ChatGPT gibi araçlar hem web üzerinden, hem de API desteği sağlayarak önümüzde yeni ufuklar açıyor.

Bunun yanısıra LangChain gibi araçlardan yararlanarak, kendi dokümanlarınızla sohbet etmeniz mümkün.

Fazla uzatmadan, bir örnek olması için ChatGPT ücretsiz sürümüyle yaptığımız kısa diyaloğu vereceğim:

 

Soru:

https://gurmezin.com adresli bir web sitem var. Bu sitede bilim, teknoloji ve sanat konulu bilgilendirici yazılar yayınlıyorum. Sağlık sorunları nedeniyle yazılarıma birkaç yıl ara verdim. Şimdi yeniden başlıyorum. Yeni yazılarımda Yapay Zeka desteği almayı planlıyorum. Bu konuda önereceğin şeyler var mı?

ChatGPT Yanıtı:

Yazılarınıza yapay zeka desteği eklemek harika bir fikir! Yapay zeka, içerik oluşturma sürecinde size yardımcı olabilir ve okuyucularınıza daha zengin bir deneyim sunabilir. İşte yapay zeka kullanımına yönelik bazı öneriler:

  1. Metin üretimi: Yapay zeka modelleri, belirli bir konuda makale, blog yazısı veya haber yazısı gibi metinler üretebilir. Sitenizdeki içerikleri çeşitlendirmek ve daha hızlı bir şekilde yazı üretmek için bu modelleri kullanabilirsiniz. Örneğin, GPT-3 tabanlı bir dil modeli, sizinle birlikte çalışarak yazıları oluşturabilir.
  2. İçerik önerileri: Yapay zeka, mevcut içeriğinizi analiz ederek okuyucularınızın ilgi alanlarına ve tercihlerine uygun içerik önerileri sunabilir. Örneğin, bir okuyucu bir yazıyı okuduktan sonra yapay zeka, ilgili diğer yazıları veya konuları önererek kullanıcı deneyimini geliştirebilir.
  3. Dil düzenlemesi: Yapay zeka tabanlı dil düzenleme araçları, yazılarınızın dilbilgisi, imla ve anlatım hatalarını tespit ederek düzeltme önerileri sunabilir. Bu şekilde, yazılarınızın daha akıcı ve hatasız olmasını sağlayabilirsiniz.
  4. Konu analizi: Yapay zeka, yazılarınızın içeriğini analiz ederek hangi konulara odaklandığınızı ve okuyucularınızın ilgi gösterdiği alanları belirleyebilir. Bu analizler, gelecekteki içerik stratejinizi şekillendirmenize yardımcı olabilir.
  5. Özetleme ve bilgi çıkarma: Yapay zeka, metinleri özetleyebilir ve önemli bilgileri çıkarabilir. Bu, daha uzun yazıları daha erişilebilir hale getirmek veya karmaşık konuları daha anlaşılır bir şekilde sunmak için kullanışlı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, sitenizin yapay zeka desteğini kullanabileceğiniz bazı alanları temsil etmektedir. Tabii ki, hangi özellikleri uygulayacağınız tamamen size bağlıdır. Ayrıca, bu özellikleri entegre etmek için gerekli olan teknik bilgi ve kaynaklara da sahip olmanız gerekebilir.

Ayrıca, fırsat buldukça, yapay zeka kullanımıyla bağlantılı küçük Python betiklerini de buradan sizlerle paylaşacağım.

Soru ve yorumlarınızı, aşağıdaki yorum alanından bana iletebilirsiniz.

Görüşmek üzere!..

Şub 162020
 
3.117 views

Singularity Aşamasına Ulaşan Yapay Zeka İnsana Düşman mı Olacak?

Yapay Zekanın singularity-tekillik aşamasına geldiğinde insanlara karşı nasıl bir tavır takınabileceğini incelediğim videonun youtube linkine ve çözümlemesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/Nhn8l_rcKo0

Merhaba,

Bir önceki VİDYOMDA Yapay Zekanın etkileyeceği meslekleri işlerken SİNGULARİTİ’den de bahsetmiş ama ayrıntılı bilgi vermemiştim. Bu kez SİNGULARITY – TEKİLLİK konusunu ele alacağım.

Singularity – tekillik, yapay zekanın kendi kendine yeterli olabileceği, kendi kendine üretebileceği, kendi kendini geliştirebileceği ve üstelik insan zekasının bu yapılanların -en azından bir kısmını- anlayamayabileceği bir düzeye gelmesi halidir.

Böyle bir durumda, yani yapay zekanın ne yaptığını insan zekası yeterince kavrayamaz durumdayken, yapay zekanın neler yapabileceğini öngörmek veya yaptıklarını değerlendirmek olanaklı olmaktan çıkacak demektir.

Bazı görüşler bunun çok büyük bir risk olduğunu düşünüyor ve belki de yapay zekanın, yani singularity noktasına ulaşmış, bunu aşmış yapay zekanın insan varlığına gerek duymayacak bir düzeni daha mantıklı bulabileceğini düşünüyorlar; insanın, kendi varlığına bir engel, bir tehdit olabileceğini düşünebileceğini söylüyorlar. Elbette bunun sonucunda yapay zekanın yapacağı ilk şey insan ırkını ortadan kaldırmak, en azından etkisizleştirmektir. Daha iyimser görüşte olanlar, -ben de bu tür olaylara daha iyimser bakıyorum – yapay zekanın bir anda ortaya çıkmayacağını; aşamalarla, insan unsuruyla entegre bir şekilde gelişeceğini düşünüyorlar.

İnsanlar, halen, kaybettikleri bazı uzuvlarını yapay olanlarla değiştirebiliyor. Kol, bacak gibi… Bu tür organlar giderek daha yararlı, daha kullanışlı araçlar haline dönüşüyor. örneğin bir yapay kol veya bacak, sadece hareket etmek için değil, beynin bazı duyumları algılamasını sağlamakla da görevlendirilmiş durumda ve bu konudaki çalışmalar oldukça umut verici görünüyor. zaten uzun vadede bu tür yapay organların orijinallerinin yerini alabileceği, hatta çoğu organın orijinallerinden daha iyi, daha kullanışlı bir hale gelebileceği sonucunu çıkartabiliriz.


TED-How we’ll become cyborgs konuşmasını mutlaka izleyin!

Örneğin yapay bir göz düşünelim. Bu göz istendiği zaman çok uzak mesafeleri görebilecek, teleskop veya mikroskop gibi çalışabilecek, gece görüşü sağlayabilecek, şu anda algılayamadığımız -yani normal bir gözün algılayamadığı- ışık frekanslarını algılayacak şekilde çok daha hassas ve kapsamlı bir hale getirilebilir.

Halihazırda kol ve bacak kaslarını destekleyen, uzun mesafelerde yorulmadan koşmayı veya ağır yükleri kolayca kaldırmayı sağlayan “exoskeleton” / “dış-iskelet” sistemleri üzerinde çalışılıyor.

DARPA exoskeleton

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DARPA_Exoskeleton.tiff


Çeşitli “IRON MAN” giysileri yapılmış durumda ve test aşamasındalar.

Giyilebilen fiziksel destek sistemleri giderek yaygınlaşıyor.

Onun dışında, insan beyninin, düşünce yapısının, beynin temel işlevlerinin bilgisayarlara aktarılabileceği düşünceleri var. Ya da hazır bir takım sistemlerin, algoritmaların, bilgilerin birer ek parça olarak insan beynine entegre edilebileceği söyleniyor. Bu konuda da çalışmalar mevcut. Yani beyninize bir çip takacaksınız ve Çince konuşmaya başlayacaksınız. Çinceyi, ana dilinizmiş gibi anlamaya başlayacaksınız. Ya da bir başka çip takacaksınız, kaslarınız normalin çok ötesinde sizin denetiminizde olacak. Daha önce yapamadığınız hareketleri kolayca, rahatlıkla yapabileceksiniz. Ya da bazı organlarınız tamamen yapay hale dönüşecek ve bu organlarla normal koşullarda yapamayacağınız pek çok şeyi yapabileceksiniz. (BRAIN IMPLANTS)

Bloomberg – The SPARK Reanimating Paralyzed Limbs

Şimdiki çalışmalar genellikle felçli veya bazı organlarını kaybeden insanlara eski yeteneklerini kazandırmak amacıyla yapılıyor.

Bütün bunlar mümkün. Beynin gelişmesi aynı zamanda yapay zekanın gelişmesiyle paralel devam ettiği sürece, insanın doğal yapısıyla yapay zeka bileşenlerinin entegre bir şekilde çalışması giderek kolaylaşacak.

Belki bir müddet sonra yapay uzuvlara karşı çıkacak insanlar, doğal insanı savunan insanlar, kişiler, felsefeler ortaya çıkacak. Belki bunlar uç noktalara da varabilecek. Bugün bile teknolojiyi reddeden bazı inanışlar var.

Onun dışında yine teknolojiyi, teknik gelişmeleri reddedip, tamamen doğal hayatın içinde yaşamak isteyenler, bunu tercih edenler var. Gelecekte neler olacak? Belki her iki yönde de daha uç noktalara gelinecek. Bazı insanlar tüm organlarını yapaylaştırmayı tercih ederken, bazı insanlar da yapay organların kullanımına karşı çıkacaklar.

Doğal insanı savunanların çok fazla başarılı olabileceğini, çok yaygınlaşabileceğini söylemek pek kolay değil. Çünkü bugün bile bir takım yapay yollarla yaşatılan, yaşamını sürdüren çok sayıda insan var. Yapay kalple, diyaliz makinalarıyla hayatını sürdürebilen insanlar var. Buna karşı çıkmak mümkün değil.

Eğer ileride insan vücuduna monte edilebilecek yapay böbrekler yapılırsa, buna karşı çıkmak hiç de mantıklı olmayacaktır.

Daha abartılı gelişmeler de olabilir. Örneğin, doğal halinden daha yetenekli kollar veya bacaklar edinmek isteyen; bu yüzden sağlam durumdaki kolunu, bacağını kestirip; onun yerine yapay organlar taktırmak isteyen insanlar da çıkabilir.

Bu konulara yönelik felsefik tartışmalar zaman içinde, daha doğrusu zamanı geldiğinde zaten yapılacak ama, teknolojinin yine de epey ağır basacağını tahmin ediyorum.

Bütün bu gelişmelerle singularity olayını birlikte ele alırsak, yapay zekanın birdenbire kendi başına karar verir ve insanlığın geleceğini tayin eder konuma geleceğini düşünmek tam bir karamsarlık olacak diye düşünüyorum. Onun yerine insan, yeni bir evrim basamağı olarak teknolojik bir bedene ve fonksiyonlara kavuşacaktır demek bana çok daha mantıklı ve olası geliyor.

Öyle ki, örneğin uzayda yaşayan insanlar, yani özel giysilere gerek duymadan radyasyona ve basınç eksikliğine, düşük ısıya dayanabilecek vücutlara sahip olan insanların veya canlıların varlığı hiç de yabana atılacak bir düşünce gibi görünmüyor.

Daha dayanıklı, daha uzun sürelerle yaşayabilen, daha verimli vücutlara sahip insanlar ve bunları destekleyen gelişmiş yapay zekalar yepyeni bir insan ırkının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Yani CYBORG, hiper-insan veya üstün-insan!

Benim beklentim, insanoğlunun zaman içinde kendi kendini değiştirerek, geliştirerek yapay zekayla birleşik, entegre bir yapıya dönüşmesidir. Bunu da, doğal olmasa bile, evrimin bir parçası olarak görmemiz gerekecek.

Özetle, yapay zeka tekilliğe ulaşacaksa, bunu, insandan bağımsız olarak değil, onunla bütünleşerek, bir üstün-insana dönüşerek yapacaktır.

Bu konuyla ilgili düşünce ve önerilerinizi lütfen paylaşın.

Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz, Youtube kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin.

Tekrar görüşmek üzere.

Ahmet Aksoy


Referanslar:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DARPA_Exoskeleton.tiff

When Will We Reach the Singularity? – A Timeline Consensus from AI Researchers


http://www.singularity.com/
https://futurism.com/kurzweil-claims-that-the-singularity-will-happen-by-2045
https://www.inverse.com/article/29729-singularity-predictions

When will the Singularity happen? (infographic)


https://www.singularity2050.com/the_singularity/

What is Technological Singularity & when can we achieve it?